Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr 68/109/2004


Uchwała Nr 68/109/2004

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

z dnia 23 czerwca 2004r.

w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębno”

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; Nr 115, poz. 1229; Dz. U. z 2002r. Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz. 984; M. P. Nr 49, poz. 715; Dz. U. Nr 233, poz. 1957; Dz. U. z 2003r. Nr 46, poz. 392; Nr 80, poz. 717 i 721; Nr 162, poz. 1568; Nr 175, poz. 1693; Nr 190, poz. 1865; Nr 217, poz. 2124; M.P. z 2004r. Nr 50, poz. 782 i 783; Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959)

Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Opiniuje pozytywnie projekt „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębno na lata 2004 - 2008 z perspektywą na lata 2009 - 2012”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Janusz Winiarczyk

  1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

  2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

  3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

  4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) projekty gminnych programów ochrony środowiska opiniuje zarząd powiatu.

W dniu 3 czerwca 2004 roku do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu wpłynął wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie w sprawie wydania opinii do projektu „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla gminy Dębno”.

Zarząd Powiatu Myśliborskiego na posiedzeniu w dniu 23.06.2004r. zapoznał się z projektem „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla gminy Dębno” jak również uwzględnił w swoim stanowisku opinię Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Stwierdzono, iż opiniowany program został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, a także „Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” wydane przez Ministerstwo Środowiska w grudniu 2002r. Zgodny jest on także z obowiązującą Polityką Ekologiczną Państwa oraz odpowiednio z programami ochrony środowiska wyższej rangi tj.:

  • Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Zachodniopomorskiego;

  • Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśłiborskiego.

Opiniowany program prezentuje szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska na analizowanym terenie. Przedstawia zagadnienia związane z ochroną wód, powietrza, powierzchni ziemi, środowiska akustycznego oraz zasobów przyrodniczych. Ponadto dokument ten wskazuje tzw. „gorące punkty” w środowisku, wywołane niezrównoważonym rozwojem gospodarczym oraz przedstawia ewentualne propozycje działań zmierzających do ich stopniowej likwidacji.

Jedyną uwagą wniesioną do opiniowanego dokumentu jest nieporuszenie problemów związanych ze składowaniem i stosowaniem nawozów naturalnych przez rolnictwo.

Po przeanalizowaniu przesłanego projektu oraz wniosku pozytywnie opiniuje się projekt „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla gminy Dębno”.

Przygotował: Stanisław Chorabik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 15-07-2004 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-07-2004 13:52