Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr 68/107/2004


UCHWAŁA NR 68/107/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 23 czerwca 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

Na podstawie art.126 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 4.869 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 4.869 zł.

w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów o kwotę 4.869 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 128.070 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 87.831 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 87.831 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 2.000 zł.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 15.380 zł.

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 150 zł.

w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 501 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 640 zł.

w rozdziale 80123 - Licea profilowane o kwotę 1.860 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 12.229 zł.

w dziale 852 - OPIEKA SPOŁECZNA o kwotę 13.274 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 13.274 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 9.585 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 32 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 1.592 zł.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 1.603 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych o kwotę 963 zł.

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 813 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 4.582 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 132.939 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 87.831 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 87.831 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 2.000 zł.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 15.380 zł.

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 150 zł.

w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 501 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 640 zł.

w rozdziale 80123 - Licea profilowane o kwotę 1.860 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 12.229 zł.

w dziale 852 - OPIEKA SPOŁECZNA o kwotę 13.274 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 13.274 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 9.585 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 32 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 1.592 zł.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 1.603 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych o kwotę 963 zł.

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 813 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 4.582 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 4.869 zł.

w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów o kwotę 4.869 zł.

§4. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§5. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok zgodnie z Załącznikiem Nr2.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. Zawiadomienia Nr FB.1-3011-2/78/2004 z dnia 09 czerwca 2004 roku zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 209/2004 z dnia 07 czerwca 2004 roku o przyznaniu powiatowi dotacji celowej w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów (§2110) w kwocie 4.869 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów ponoszonych na aktywizację zawodową repatrianta w III kwartale br. (dla Pana Aleksego Krauze zamieszkałego przy ul. Puławskiego 21/2, 74-400 Dębno),

  2. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1, ul. Szosowa w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków w planie w związku z koniecznością dokonania opłat za olej opałowy,

  3. Decyzji Zarządu Powiatu o dokonanie przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych w §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w podległych jednostkach na paragrafy wydatków rzeczowych zgodnie z potrzebami.

  4. Wniosku Dyrektora MOS „SZKUNER” o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki,

  5. Wniosku Dyrektora ZSP Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o dokonanie zmian w planie jednostki tj. przesunięcia między paragrafami wydatków rzeczowych w rozdziale 85417 - schroniska młodzieżowe,

  6. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podatek VAT zwiększony z dniem 01.05.2004 r. z 7% do 22% na roboty ogólnobudowlane związane z budową drogi. Powyższe dotyczy inwestycji „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2124 w m. Trzcinna”.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 29-06-2004 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-06-2004 12:21