herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 66/105/2004


Uchwała Nr 66/105/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 11 czerwca 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń pralni

wraz z urządzeniami .

Na podstawie art.53 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późń. zm. ) w związku z pkt 1 załącznika nr 1do Uchwały Nr XVIII/141/2000 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 marca 2000 roku w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego SPZOZ w Barlinku i w Dębnie Zarządu Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje wniosek z dnia 3 czerwca 2004r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku dotyczący wydzierżawienia pomieszczeń pralni wraz z urządzeniami na prowadzenie działalności w zakresie usług pralniczych na okres trzech lat.

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

Uzasadnienie:

Zgodnie z §1 , pkt. 8 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVIII/141/2000 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 marca 2000 roku w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego SPZOZ w Barlinku i w Dębnie, Dyrektor ogłosił przetarg na wydzierżawienie pomieszczeń pralni wraz ze sprzętem. Do przetargu zgłosił się jeden oferent.

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2004 roku zgodnie z pkt.1 załącznika pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora. Obecnie pomieszczenia i urządzenia pralni są nie użytkowane, a wydzierżawienie ich pozwoli na pozyskanie dodatkowych przychodów dla szpitala.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-06-2004 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 21-06-2004 13:15