herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 66/103/2004


Uchwała Nr 66/103/2004

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

z dnia 11 czerwca 2004 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym, na pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w 2004 roku.

Na podstawie § 16, pkt 3 uchwały Nr XVI/117/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu postanawia zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym, (z uwzględnieniem zmian dokonanych do dnia zawarcia umowy kredytowej), jednak nie wyżej niż 800.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

Uzasadnienie:

W związku z przejściowymi trudnościami finansowymi Zarząd Powiatu Myśliborskiego zadecydował o skorzystaniu z kredytu w rachunku bieżącym zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu Myśliborskiego zawartym w § 16, pkt. 3 uchwały Nr XVI/117/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 lutego 2004 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 15-06-2004 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2004 14:56