Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr 65/101/2004


UCHWAŁA NR 65/101/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 28 maja 2004 roku

w sprawie zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

Na podstawie art.126 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art.128 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 73.529 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 1.650 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.650 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 32.000 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 32.000 zł.

w dziale 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO o kwotę 750 zł.

w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 750 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 15.000 zł.

w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 5.000 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 10.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 6.129 zł.

w rozdziale 85495 - Pozostała działalność o kwotę 6.129 zł.

(rezerwa oświatowa)

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 18.000 zł.

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 18.000 zł.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 73.529 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 1.650 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.650 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 32.000 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 32.000 zł.

w dziale 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO o kwotę 750 zł.

w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 750 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 15.000 zł.

w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 5.000 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 10.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 6.129 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 6.129 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 18.000 zł.

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 18.000 zł.

§3. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§4. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok zgodnie z Załącznikiem Nr2.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia pozostających środków w planie §4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na §6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia - frez do niwelowania pni.

  2. Wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki tj. o dokonanie przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych,

  3. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki tj. o dokonanie przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych,

  4. Wniosku Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego o dokonanie zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie prowizji z tytułu przyznania premii bankowej za terminowe zakończenie prac termomodernizacyjnych w ZSP Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku oraz w o dokonanie zmiany w planie fiansowym, tj. przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na sfinasowanie opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji następujących budynków: budynku dydaktycznego, łącznika oraz sali sportowej z zapleczem ZSP Nr 1, przy ul. Zachodniej 4 w Dębnie, budynku Domu Dziecka w Dębnie, budynku dydaktycznego oraz sali sportowej ZSP Nr2 ul. Za Bramką w Myśliborzu,

  5. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1, ul. Szosowa w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków w planie w związku z koniecznością dokonania opłat za olej opałowy,

  6. Wniosku Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku o przyznanie dodatkowych środków finansowych w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-06-2004 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 03-06-2004 10:52