Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr 64-99-2004


UCHWAŁA NR 64/99/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 12 maja 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

Na podstawie art.126 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 16.607 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 16.607 zł.

w rozdziale 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 16.607 zł.

§2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 50.207 zł.

zadania własne

w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA o kwotę 30.000 zł.

w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne o kwotę 30.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 3.600 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 3.600 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 16.607 zł.

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 16.607 zł.

§3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 172.107 zł.

zadania własne

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 119.000 zł.

w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 119.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 36.500 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 2.500 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 4.000 zł.

w rozdziale 85495 - Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł.

(rezerwa oświatowa)

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 16.607 zł.

w rozdziale 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 16.607 zł.

§4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 205.707 zł.

zadania własne

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 114.850 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 114.850 zł.

w dziale 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO o kwotę 150 zł.

w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 150 zł.

w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA o kwotę 30.000 zł.

w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne o kwotę 30.000 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 4.000 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 4.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 40.100 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 30.000 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 6.100 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 4.000 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 16.607 zł.

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 16.607 zł.

§5. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§6. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok zgodnie z Załącznikiem Nr2.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

 1. wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 6.500 zł. na pokrycie kosztów związanych z pobytem i pracą wolontariuszy, którzy będą wykonywać świadczenia na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Dębnie oraz Szpitala Powiatowego w Dębnie. Zarząd postanowił przyznać kwotę 4.000 zł.,

 2. wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 100.000 zł., na wydatki związane z opłatą za energię elektryczną i cieplną, na opłacenie polis ubezpieczeniowych mienia Powiatu, na opłaty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz 15.000 zł. na remont internatu przy ul. Piłsudskiego w Dębnie,

 3. wniosku Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku o do dokonanie zmian w planie finansowym jednostki, tj. przesunięcia między paragrafami,

 4. wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki, tj. przesunięcia między paragrafami,

 5. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie o zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie Poradni

 6. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków na bieżące utrzymanie Poradni,

 7. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku o przyznanie dodatkowych środków na bieżące utrzymanie Poradni

 8. Porozumienia z dnia 04 lutego 2004 roku zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Dębno
  a Powiatem Myśliborskim w sprawie przyznania dotacji celowej w wysokości 30.000 zł.
  na dofinansowanie Szpitala w Dębnie - modernizacja głównych wejść budynku A i B z likwidacją barier architektonicznych,

 9. Porozumienia z dnia 04 lutego 2004 roku zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Dębno
  a Powiatem Myśliborskim w sprawie przyznania dotacji celowej w wysokości 3.600 zł. na dofinansowanie kosztów organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

10. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-3011-2/54/2004 z dnia 05 maja 2004 roku zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Nr 154/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dokonano zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, polegających na:

 • zmniejszeniu dotacji w rozdziale 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (§2110) o kwotę 16.607 zł,

 • zwiększeniu dotacji w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§2110) o kwotę 16.607 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych przez Komendę Powiatową PSP.

Powyższych zmian dokonano na podstawie art.51 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 z późn.zm.)

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-05-2004 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2004 10:36