herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 63/98/2004


UCHWAŁA Nr 63/98/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 6 maja 2004 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektów finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.2 oraz działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001 roku Nr 142, poz. 1592) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią Beatę Stachurską Wołk - Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu do:

  1. zawarcia porozumienia „w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowego z EFS” z samorządem województwa zachodniopomorskiego,

  2. realizacji projektu „Uzupełnienie działań na rzecz młodzieży w powiecie myśliborskim w ramach działania 1.2 oraz projektu „Uzupełnienie działań na rzecz osób długotrwale bezrobotnych w powiecie myśliborskim” w ramach działania 1.3 SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH.

§ 2. Pełnomocnictwo udziela się na czas zatrudnienia Pani Beaty Stachurskiej Wołk na stanowisku Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

  1. Pełnomocnictwo wygasa z zastrzeżeniem ust. 2 z dniem rozwiązania stosunku pracy na stanowisku Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

  2. Pełnomocnictwo może być w całości lub w części odwołane.

  3. Po wygaśnięciu umocowania Kierownik jest zobowiązany zwrócić dokumenty upoważnienia i może żądać poświadczonego odpisu dokumentu; wygaśnięcie umocowania powinno być na odpisie zaznaczone.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

  1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

  2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

  3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

  4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 11-05-2004 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2004 11:45