herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 63/97/2004


UCHWAŁA NR 63/97/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 06 maja 2004 roku

w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

Na podstawie art.126 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 3.512 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 3.512 zł.

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 3.512 zł.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 3.512 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 3.512 zł.

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 3.512 zł.

§3. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§4. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok zgodnie z Załącznikiem Nr2.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie wniosku Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności o dokonanie zmian w planie finansowym Zespołu tj. o przesunięcie środków między paragrafami oraz przesunięcie środków pomiędzy jednostkami realizującymi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 11-05-2004 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2004 11:42