Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr 62/94/2004


UCHWAŁA NR 62/94/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok, zmiany planu finansowego oraz w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

Na podstawie art.126 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 4.869 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 4.869 zł.

w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów o kwotę 4.869 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 18.181 zł.

zadania własne

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 6.100 zł.

w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 6.100 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 2.345 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 1.100 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 1.245 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 5.022 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 5.022 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 3.107 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 2.107 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 1.000 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 1.607 zł.

w rozdziale 75045 - Komisje poborowe o kwotę 1.607 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 23.050 zł.

zadania własne

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 3.000 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 3.000 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 4.445 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 3.200 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 1.245 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 5.022 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 5.022 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 4.107 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 3.107 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 1.000 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 1.607 zł.

w rozdziale 75045 - Komisje poborowe o kwotę 1.607 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 4.869 zł.

w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów o kwotę 4.869 zł.

§4. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§5. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok zgodnie z Załącznikiem Nr2.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku o dokonanie przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych,

  2. wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu w wysokości 4.000 zł., na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej robót remontowo-adaptacyjnych budynku internatu na parterze i drugim piętrze z przystosowaniem na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Dębnie (1.000 zł.) oraz na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń internatu ZSP Nr 1 w Barlinku przy ul. Szosowej z przystosowaniem na sale dydaktyczne do nauki języków obcych (3.000 zł.), oraz o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki w rozdziale 75045 - Komisje poborowe, tj. o przesunięcie pomiędzy paragrafami,

  3. wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia,

  4. wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o do dokonanie zmian w planie finansowym jednostki, tj. przesunięcia między paragrafami,

  5. wniosku Dyrektora MOS „SZKUNER” o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki, tj. przesunięcia między paragrafami,

  6. wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki, tj. przesunięcia między paragrafami,

  7. Zawiadomienia Nr 1-3011-2/42/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 roku zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 131/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 roku o przyznaniu Powiatowi dotacji celowej w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów (2110) w kwocie 4.869 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatriantów za II kwartał br.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 27-04-2004 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2004 11:14