Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr 57/86/2004


UCHWAŁA NR 57/86/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 17 marca 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

Na podstawie §17 Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XVI/117/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok, art.126 ust. 1 pkt. 1
i 3 oraz art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 9.500 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 9.500 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 9.500 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 195.355 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 7.733 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 7.733 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 23.594 zł.

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 18.370 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 5.224 zł.

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 7.067 zł.

w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 7.067 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 123.861 zł.

w rozdziale 80123 - Licea profilowane o kwotę 1.470 zł.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 122.391 zł.

rezerwa oświatowa

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 33.000 zł.

w rozdziale 85495 - Pozostała działalność o kwotę 33.000 zł.

rezerwa oświatowa

zadania z zakresu administracji rządowej,

w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 100 zł.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 204.855 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 7.733 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 7.733 zł.

w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 2.800 zł.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.800 zł.

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę 300 zł.

w rozdziale 71095 - Pozostała działalność o kwotę 300 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 23.594 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 23.594 zł.

w dziale 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO o kwotę 1.251 zł.

w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.251 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 123.861 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 36.087 zł.

w rozdziale 80123 - Licea profilowane o kwotę 4.971 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 82.803 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 2.716 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 2.716 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 42.500 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 39.500 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 3.000 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 100 zł.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100 zł.

§4. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§5. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok zgodnie z Załącznikiem Nr2.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

1. Umowy Nr 1/2004 z dnia 16 lutego 2004 roku zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Dębno a Zarządem Powiatu Myśliborskiego w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 9.500 zł na koszty utrzymania 0,5 etatu psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie w zamian za oddelegowanie go do pracy w szkołach na terenie Miasta Gminy Dębno, celem udzielenia specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

2. Wniosku Dyrektora ZSP Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu o dokonanie zmian w planie finansowym, o zwiększenie środków w wysokości 37.032 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zł. dla byłych pracowników zlikwidowanego ZSP Nr 1, ul. A. Polskiej w Myśliborzu oraz o zwiększenie środków na energię cieplną w wysokości 18.359 zł.

3. Wniosku Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej o przyznanie dodatkowych środków finansowych na zakup 3 drzwi antywłamaniowych oraz alarm w celu zabezpieczenia pomieszczenia, w których znajduje się majątek jednostki. Zarząd Powiatu przyznał 3.000 zł.

4. Wniosku Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o zabezpieczenie w budżecie Powiatu kwoty 300 zł. na pokrycie kosztów przewozu zwłok z miejsc publicznych z terenu powiatu myśliborskiego do prosektorium.

5. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 2.716 zł. na przyjęcie dwóch wolontariuszy z Holandii.

6. Wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o zabezpieczenie w budżecie Powiatu kwoty 2.800 zł. na opracowanie projektów podziału nieruchomości które zostały zajęte pod drogi do dnia 31.12.1998 r., a w chwili obecnej stanowią własność osób fizycznych,

7. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o przesunięcie środków w planie jednostki pomiędzy paragrafami,

8. Wniosku Dyrektora ZSP Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o przyznanie dodatkowych środków na olej opałowy. (przyznano kwotę 67.000 zł.)

9. Wniosku Wicestarosty o przesunięcie środków w planie jednostki pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz o zabezpieczenie kwoty 1.251 zł. w budżecie Powiatu w związku z koniecznością zapłacenia prowizji bankowej od zaciągniętego kredytu na termomodernizację.

10. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków finansowych na zabezpieczenie bieżącej działalności jednostki.

11. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dębnie o przyznanie dodatkowych środków finansowych na zabezpieczenie bieżącej działalności jednostki.

12. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na zabezpieczenie bieżącej działalności jednostki.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 29-03-2004 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2004 14:14