herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLIII/312/06


UCHWAŁA NR XLIII/312/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 31 maja 2006 roku

w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Myśliborskiego na lata 2007 - 2013”

Na podstawie art. 12 pkt. 4 oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się dokument pod nazwą „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Myśliborskiego na lata 2007 - 2013” - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-06-2006 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 07-06-2006 09:50