herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLII/309/06


UCHWAŁA NR XLII/309/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Myśliborskiego

Na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/90/2003 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2003 roku Nr 111, poz. 1868 z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W planie pracy Rady Powiatu stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2005 z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu wprowadza się następujące zmiany:

1) w kolumnie o liczbie porządkowej nr 4 oznaczonej „Tematyka” wykreśla się pkt. 3 w brzmieniu:
„3. Uchwalenie „Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013”

2) w kolumnie o liczbie porządkowej nr 5 oznaczonej „Tematyka” po pkt. 3 dodaje się pkt. 4 w
brzmieniu: „4. Uchwalenie „Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

W związku z przeciągającymi się pracami nad opracowaniem „Planu Rozwoju Lokalnego, zachodzi potrzeba dokonania zmiany w planie pracy Rady Powiatu jak w § 1 niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 25-04-2006 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2006 12:26