herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLII/308/06


UCHWAŁA NR XLII/308/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 2006 roku

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Myśliborskiego za 2005 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Myśliborskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2005 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 25-04-2006 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2006 12:25