herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XLI/306/06


UCHWAŁA NR XLI/306/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu Myśliborskiego w skład komisji konkursowej.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm.) w związku z art. 44a ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późń. zm.) i § 9 ust.1 lit.a Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749 z późń. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, że w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie wchodzi trzech przedstawicieli powiatu w osobach:

  1. Radna Krystyna Wyszyńska

  2. Radny Józef Getman

  3. Radny Ryszard Patkowski

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE:

Dnia 7 grudnia 2005r. zostało wszczęte postępowanie konkursowe na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie. Z uwagi na brak ofert ponownie zostaje wszczęte postępowanie konkursowe.

W związku z art. 44 a ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej, w którym dyrektorem nie jest lekarz przeprowadza się konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. Konkurs na w/w stanowisko ogłasza podmiot, który utworzył zakład.

Mając na uwadze, że zgodnie z § 2 ust. 3 w/w rozporządzenia postępowanie konkursowe wszczęte zostaje z momentem powołania komisji konkursowej, przedmiotowa uchwała ma charakter czynności przygotowawczej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 04-04-2006 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2006 12:14