herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XL/296/06


UCHWAŁA NR XL/296/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 22 lutego 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu

Na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/90/2003 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2003 roku Nr 111, poz. 1868 z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W planie pracy Rady Powiatu stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2005 z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu wprowadza się następujące zmiany:

1) w kolumnie o liczbie porządkowej nr 2 oznaczonej „Tematyka” wykreśla się pkt. 1 w brzmieniu: „1. Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego w roku 2005

2) w kolumnie o liczbie porządkowej nr 3 oznaczonej „Tematyka” po pkt. 1 dodaje się pkt. 2 w brzmieniu: „2. Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego w roku 2005”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie

Termin opracowania sprawozdania z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego w roku 2005 na obrady Rady Powiatu w miesiącu lutym br. okazał się nierealny. Zespół opracowujący sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań zmuszony jest do zebrania informacji o sposobie ich realizacji od samorządów gmin powiatu myśliborskiego. Dokonanie tych czynności jest pracochłonne i wymagające odpowiedniego czasu. Przesunięcie tego tematu na miesiąc marzec br. z przyczyn obiektywnych jest uzasadniony.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 27-02-2006 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 27-02-2006 10:55