Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIX/294/06


UCHWAŁA NR XXXIX/294/2006

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (DZ .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2, 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (DZ. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie zgodnie z aneksem Nr 7 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie został zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/133/2000 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 23 lutego 2000 roku.

W przedłożonych zmianach uwzględniono realizację programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie oraz wynikająca z powyższego konieczność zmian organizacyjnych. Wprowadzono samodzielne stanowiska pracy oraz dokonano zmiany schematu organizacyjnego zgodnie z obowiązującymi zapisami §1 Statutu.

Rada Społeczna na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2005r. Uchwałą Nr XVII/12/05 uchwaliła zmiany w Statucie SPZOZ i przedłożyła do zatwierdzenia Radzie Powiatu Myśliborskiego.

A N E K S Nr 7

z dnia 16 grudnia 2005r.

Do STATUTU Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

Uchwalonego przez Radę Powiatu w dniu 23.02.2000 r.

(Uchwała Nr XVII/133/2000

Na podstawie art.39 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U. Nr 91 poz.408 z późn. zmianami/ postanawia się dokonać zmian w statucie w sposób następujący:

§ 1

1.IV. ORGAN ZAKŁADU I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1.w § 14 w części : „Szpital” wprowadza się następujące zmiany:

-dotychczasową liczbę „144” zmienia się na liczbę „115”

-dotychczasową liczbę „50” zmienia się na liczbę „42”

-dotychczasową liczbę „27” zmienia się na liczbę „22”

-dotychczasową liczbę „35” zmienia się na liczbę „30”

-dotychczasową liczbę „32” zmienia się na liczbę „21”

  1. w § 14& Ponadto w skład Zakładu wchodzą w części samodzielne stanowiska

wprowadza się następujące zmiany:

-dotychczasowy zapis „inspektor ds. bhp., p/poż i obrony cywilnej” otrzymuje

brzmienie „inspektor ds. bhp., p/poż”

-dotychczasowy zapis „stanowisko ds. zamówień publicznych” otrzymuje zapis

„stanowisko ds. zamówień publicznych i obrony cywilnej”.

Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-01-2006 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2006 11:33