herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXVIII/287/05


UCHWAŁA NR XXXVIII/287/2005

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2005 roku

w sprawie planu pracy Rady Powiatu.

Na podstawie § 7, ust. 2 załącznika do uchwały Nr XII/90/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodn. Nr 111, poz. 1868) - Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala plan pracy Rady Powiatu Myśliborskiego na III kwartały 2006 roku w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-01-2006 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-01-2006 12:23