herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXVII/279/05


UCHWAŁA NR XXXVII/279/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie poręczenia ugody

Na podstawie art. 12, pkt. 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Akceptuje poręczenie:

  • ugody restrukturyzacyjnej nr 162 pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie a „ELEKTUS” Spółka Akcyjna.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

Działając zgodnie z wolą Rady Powiatu w oparciu o Uchwałę Nr XXXIII/243/2005 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 lipca 2005 roku w sprawie projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie oraz wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji finansowej w jakiej obecnie znalazł się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Dębnie, Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z aktualną sytuacją finansową SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Dębnie proponuje pomóc jednostce w zmniejszeniu ogromnego zadłużenia
i nie dopuścić do zajęcia mienia przez wierzycieli, a co za tym idzie zamknięcia jednostki. Bez wsparcia finansowego Powiatu SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie nie będzie mógł wywiązać się z zobowiązań, przyjętych na siebie w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Intencja Zarządu Powiatu stanowi udzielenie wsparcia finansowego w formie poręczenia zabezpieczenia wykonania ugody restrukturyzacyjnej pomiędzy SP ZOZ Szpitalem Powiatowym w Dębnie a wierzycielem: „ELEKTUS S.A.” z siedzibą w Lublinie .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-12-2005 15:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2005 15:49