herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXVII/275/05


UCHWAŁA NR XXXVII/275/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Myśliborskiego na sztandarze Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu

Na podstawie art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na umieszczenie na sztandarze Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu herb Powiatu Myśliborskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na sztandarach jednostek policji w tzw. polu herbowym umieszcza się herb jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązek ten wynika z

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 roku w sprawie wzoru i trybu nadania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji.

Podejmowanie uchwał w sprawach herbu zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym zastrzeżone są do właściwości rady.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-12-2005 15:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2005 15:48