herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXVII/271/05


UCHWAŁA NR XXXVII/271/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu Myśliborskiego w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz.1592 z późn.zm) w związku z art.44 a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91,poz.408 z późn.zm.) i § 9 ust.1 lit.a Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. Nr 115 poz.749 z późn.zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1.Ustala się ,że w skład komisji konkursowej wchodzi 3 przedstawicieli powiatu.

§ 2.Jako przedstawicieli mających reprezentować powiat w skład komisji konkursowej typuje się:

1. Radną Krystynę Wyszyńską

2. Radnego Józefa Getmana

3. Radnego Ryszarda Patkowskiego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE

Pan Ryszard Sobieski dotychczasowy Z-ca dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie w dniu 12 października br. złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.

W związku z art.44a ust.1 pkt.2 i ust.2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz.408 z późn.zm.) w samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej, w którym dyrektorem nie jest lekarz przeprowadza się konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds.lecznictwa. Konkurs na w/w stanowisko ogłasza podmiot, który utworzył zakład. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U.Nr 115 poz.749) określa zasady przeprowadzania konkursu.

Mając na uwadze, że zgodnie z § 2 ust.3 w/w rozporządzenia postępowanie konkursowe wszczęte zostaje z momentem powołania komisji konkursowej, przedmiotowa uchwała ma charakter czynności przygotowawczej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-12-2005 15:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2005 15:46