herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXVI/268/05


UCHWAŁA NR XXXVI/268/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 9 listopada 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasadach ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.u. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 wstawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/182/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Emisja obligacji nastąpi:

- w 2005 roku serii K i N

- w 2006 roku serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L I M”

§ 2. W pozostałym zakresie wskazany projekt uchwały pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

U z a s a d n i e n i e

Powyższych zmian dokonano w związku z przesunięciem z 2005 na 2006 rok realizacji zadań inwestycyjnych, których zabezpieczeniem były środki finansowe pochodzące z emisji obligacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 16-11-2005 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-11-2005 09:01