Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVI/267/05


UCHWAŁA Nr XXXVI/267/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 9 listopada 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”

Na podstawie art. 12 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271,

Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. W Uchwale Nr VII/42/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

U Z A S A D N I E N I E

Realizację zadań inwestycyjnych na rok 2005 zapisanych pod poz. 5 (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1418Z - ul. Zielona w m. Dębno), poz. 19 (Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego szpitala powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia) oraz pod poz. 20 (Zakup sprzętu diagnostycznego do leczenia chorób układu krążenia w szpitalu powiatowym w Barlinku), przenosi się na rok 2006 w związku ze zmianą terminu realizacji projektów, co spowodowane zostało wydłużoną procedurą weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym wniosków złożonych w ramach programu ZPORR.

Nazwa zadania inwestycyjnego zapisanego w pozycji 1 na rok 2005 otrzymuje brzmienie: „Poprawa bezpieczeństwa i lepsze warunki uprawiania turystyki przez mieszkańców pogranicza Polski i Niemiec poprzez przebudowę ul. Szosowej w miejscowości Barlinek”, na zadanie zaplanowane na rok 2005 w poz. 9 zwiększa się wartość szacunkową o koszty dokumentacji technicznej oraz promocji projektu w kwocie 9.850 zł i otrzymuje brzmienie „Termomodernizacja Domu Dziecka w Dębnie - miejsce transgranicznych spotkań dzieci i młodzieży”, a zadanie zapisane w poz. 18 otrzymuje brzmienie „Modernizacja placu manewrowego przystani żeglarskiej MOS „Szkuner” w Myśliborzu dla potrzeb współpracy transgranicznej”

Zmiana nazw spowodowana została zapisami w wytycznych do Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III. Jednocześnie realizacje w/w zadań przenosi się na rok 2006.

Ponadto do Wieloletniego programu Inwestycyjnego wprowadza się na rok 2006 nowe zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 2112Z Zarzecze - Kolonia Myśliborzyce wraz z przebudową ustroju nośnego mostu Kanał Młyński we wsi Zarzecze (II etap), oraz zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 1575Z Mostkowo - Sulimierz (I etap).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 16-11-2005 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-11-2005 09:00