herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXVI/266/05


UCHWAŁA Nr XXXVI/266/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 9 listopada 2005 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2006

Na podstawie art. 12 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271,

Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Wyraża zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu

Myśliborskiego w roku 2006 na remont dachu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

w Myśliborzu w kwocie 120.000 zł.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE

Powyższa uchwała jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz podpisania umowy w bieżącym roku z uwagi na zły stan techniczny dachu budynku ZSP Nr 3 w Myśliborzu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 16-11-2005 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-11-2005 09:00