herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXVI/263/05


Uchwała Nr XXXVI/263/05

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 9 listopada 2005 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego

na 2006 rok , na zadanie: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z,

ul. Zielona w miejscowości Dębno”

Na podstawie art.12, pkt. 8, lit. „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1592 ) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2006 rok na zadanie: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z ul. Zielona w m. Dębno” w kwocie 1.626.046 zł.

§ 2. Sfinansowanie zadania, o którym mowa w § 1 będzie ujęte w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Myśliborskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

U z a s a d n i e n i e

Powyższa uchwała jest niezbędna do podpisania umowy z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z ul. Zielona w m. Dębno” w ramach ZPORR.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 16-11-2005 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-11-2005 08:59