herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXVI/261/05


UCHWAŁA NR XXXVI/261/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 9 listopada 2005

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego

w roku 2006 na zadanie pn. „Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego

Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia”

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Wyraża zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu

Myśliborskiego na 2006 roku na zadanie pn. „Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia ” w kwocie 1.950.000,00 zł.

§2. Sfinansowanie zadania, o którym mowa w §1 będzie ujęte w planie wydatków

inwestycyjnych Powiatu Myśliborskiego.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

U Z A S A D N I E N I E

Powyższa uchwała jest niezbędna do podpisania umowy z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie o dofinansowanie projektu pn. „Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego szpitala powiatowego w Dębnie wraz zakupem wyposażenia” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 16-11-2005 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-11-2005 08:52