herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXV/259/05


UCHWAŁA NR XXXV/259/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 26 października 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego

Na podstawie art.53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego, uchwala co następuje:

§1. W uchwale Nr XXX/225/01 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego wprowadza się następujące zmiany:

  1. w §1 ust.1 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„1) kierownicy powiatowych jednostek sektora finansowego, którymi są:

  1. jednostki budżetowe,

  2. gospodarstwo pomocnicze,

  3. fundusze celowe”.

  1. w §2 ust.1 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

„5) plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego”.

  1. w §3 ust.1 pkt.1 lit c otrzymuje brzmienie:

„c) informację o źródłach przychodów oraz kierunkach wydatków gospodarstwa pomocniczego i funduszy celowych”.

  1. Załącznik otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 09-11-2005 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2005 09:41