herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXIV/247/05


UCHWAŁA NR XXXIV/247/2005

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 28 września 2005

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2006 na modernizację przystani żeglarskiej MOS „Szkuner” w Myśliborzu.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Wyraża zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2006 roku na zadanie: „Modernizacja placu manewrowego przystani żeglarskiej MOS „Szkuner” w Myśliborzu dla potrzeb współpracy transgranicznej” w kwocie 21.198,54 zł.

§2. Sfinansowanie zadania, o którym mowa w §1 będzie ujęte w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Myśliborskiego.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE

Powyższa uchwała niezbędna jest do skompletowania wniosku o dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Modernizacja placu manewrowego przystani żeglarskiej MOS „Szkuner” w Myśliborzu dla potrzeb współpracy transgranicznej” z programu Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A. Całkowity koszt projektu wynosi 84.794,17 zł. Kwota, która ma być zabezpieczona na wkład własny stanowi 25% ogólnych kosztów projektu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 04-10-2005 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 04-10-2005 09:40