herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXIV/248/05


UCHWAŁA NR XXXIV/248/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 28 września 2005 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego na 2006 rok.

Na podstawie art. 12, pkt 8, lit. „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2002 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),Rada Pwoaitu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w planie budżetu roku 2006 na zadanie ”Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Szosowej 2 w Barlinku” w kwocie 35.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

U z a s a d n i e n i e

Powyższa uchwała jest niezbędna do podpisania umowy z PEC w Barlinku na rozpoczęcie w br. wykonania węzła cieplnego i przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Szosowej 2 w Barlinku. Z uwagi na zbyt wysokie koszty oleju opałowego, którym zasilana jest kotłownia Szkoły konieczna jest zmiana źródła ciepła.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 04-10-2005 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 04-10-2005 09:40