herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXIV/253/05


UCHWAŁA NR XXXIV/253/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 28 września 2005 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego na 2006 rok na przebudowę drogi powiatowej nr 2121Z i mostu przez kanał Młyński w miejscowości Zarzecze.

Na podstawie art. 12, pkt. 8 lit. „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. Wyraża zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego na 2006 rok na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2121Z Zarzecze - Kolonia Myśliborzyce i przebudowa ustroju nośnego mostu przez kanał Młyński (Ulgi) we wsi Zarzecze - etap II” w kwocie 150 000 zł.

§2. Sfinansowanie zadania, o którym mowa w §1 będzie ujęte w planie wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

Powyższa uchwała jest niezbędna do skompletowania wniosku o dofinansowanie inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2121Z Zarzecze - Kolonia Myśliborzyce
i przebudowa ustroju nośnego mostu przez kanał Młyński (Ulgi) we wsi Zarzecze - etap II”
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 150.000 zł. 75% wartości projektu dofinansowuje Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 04-10-2005 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 04-10-2005 09:39