herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXIV/255/05


UCHWAŁA NR XXXIV/255/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 28 września 2005 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2006 na realizację projektu „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”

Na podstawie art.12 pkt.8 lit. „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego, uchwala co następuje:

§1. Wyraża zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku projektu „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” w ramach programu Phare 2003, który stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach Phare 2002 w kwocie 20.000 zł.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie:

Powyższa uchwała niezbędna jest do skompletowania wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dotyczącego diagnostyki pojazdowej - Warsztaty Szkolne w Barlinku. Całkowity koszt projektu wynosi 80.000 zł. Wkład własny stanowi 25% ogólnych kosztów projektu tj. 20.000 zł.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 04-10-2005 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 04-10-2005 09:37