herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXII/242/05


UCHWAŁA NR XXXII/242/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Szkoły Policealnej Nr 1 oraz zmiany nazwy Technikum Gastronomicznego w Dębnie

Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6 w związku z art. 5 ust. 2 pkt.1, ust. 5a i 5c pkt.1ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 zm. Dz. U. 04 Nr 109 poz. 1161, Dz. U. 03
Nr 137 poz. 1304, Dz. U. 04 Nr 69 poz. 624, Dz. U. 04 Nr 273 poz. 2703, Dz. U. 04 Nr 281 poz. 2781) w związku z art. 12 pkt.8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592
zm. Dz. U. 02 Nr 23 poz. 220, Dz. U. 02 Nr 62 poz. 558, Dz. U. 02 Nr 113 poz. 984, Dz. U. 02 Nr 200 poz. 1688,
Dz. U. 02 Nr 214 poz. 1806, Dz. U. 03 Nr 162 poz. 1568, Dz. U. 02 Nr 153 poz. 1271, Dz. U. 04 Nr 102 poz. 1055, Dz. U. 02 Nr 214 poz. 1806) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/230/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 maja 2005 roku dokonuje się zmiany w ten sposób, że w § 7 skreśla się wyrazy: „i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.”

§ 2. W pozostałej części uchwała nie podlega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE

Zaproponowany sposób określenia wprowadzenia podmiotowej uchwały w życie odpowiada przyjętym w tej materii standardom eliminując z procedury zdarzenia z prawnego punktu widzenia zbędne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 27-07-2005 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2005 10:57