herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXXI/227/05


UCHWAŁA NR XXXI/227/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Z DNIA 24 maja 2005 ROKU

w sprawie utworzenia Technikum Nr 1 oraz zmiany nazwy Technikum Budowlanego i Technikum Gastronomicznego w Myśliborzu

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845; z 2005r. Nr 10, poz. 71) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2005 roku zakłada się Technikum Nr 1 w Myśliborzu na podbudowie gimnazjum.

§ 2. Z dniem 1 września 2005 roku zmienia się nazwę dotychczasowego Technikum Budowlanego i Technikum Gastronomicznego na Technikum Nr 1 w Myśliborzu ul. Strzelecka nr 51.

§ 2. Utworzone Technikum Nr 1 włącza się w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu ul. Strzelecka nr 51.

§ 3. Zasady funkcjonowania Technikum Nr 1określa Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu ul. Strzelecka nr 51.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE

Technikum Nr 1 w Myśliborzu na podbudowie gimnazjum kształcić będzie w zawodzie technik informatyk oraz w zawodzie technik budownictwa i technik usług gastronomicznych. Kierunek kształcenia jest zgodny z oczekiwaniami absolwentów gimnazjum, którzy chcą uzyskać maturę i atrakcyjny zawód. Zmiana nazwy Technikum Gastronomicznego i Budowlanego wynika z zapisu art. 9 ustawy o systemie oświaty, która określa typy szkół i porządkuje nazewnictwo szkół.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 10-06-2005 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2005 12:36