herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXX/220/05


UCHWAŁA NR XXX/220/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji.

Na podstawie § 55 ust. 3 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/90/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 roku Nr 111, poz. 1868 z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. W planie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVII/197/2005 z dnia 12 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji w kolumnie o liczbie porządkowej nr 3 oznaczonej „Tematyka” wykreśla się pkt. 3 o brzmieniu:

„3. Ocena Funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu.”

2. W kolumnie o liczbie porządkowej nr. 4 „Tematyka” po pkt. 4 dodaje się pkt. 5 o brzmieniu:

„5. Ocena Funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

§ 2. W pozostałym zakresie wskazany w § 1 ust. 1 uchwały, plan pracy pozostawia się bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-04-2005 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2005 09:53