herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców


Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

 1. Podstawa prawna

- art. 103 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.)

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (druk wniosku dostępny w Wydziale Komunikacji i Dróg).

 2. Załączniki do wniosku

 • Dokument określający statut jednostki, w którym powinien określać firmę przedsiębiorcy, numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, numer identyfikacji NIP, adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres siedziby przedsiębiorcy,

 • Dokument potwierdzający posiadanie warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego, placu manewrowego gwarantującego przeprowadzanie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi warunkami przez co najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy,

 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające niekaralność za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub za przestępstwa przeciwko dokumentom dotyczy osoby fizycznej lub członków organu osoby prawnej;

 • Oświadczenie lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców potwierdzające fakt, że przedsiębiorstwo nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,

 • zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego, właściwego urzędu miasta i gminy, zakładu ubezpieczeń społecznych o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne wobec tych instytucji,

 • wykaz zatrudnionych instruktorów wraz z kserokopiami ich legitymacji,

 • oświadczenie zgodne z treścią art. 103 ust. 6 w/w ustawy.

 1. Termin załatwienia sprawy - do 7 dni

 2. Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za rozpatrzenie wniosku - 5 zł za wniosek plus 0,50 zł za każdy załącznik,

 2. Opłata skarbowe za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców - 400 zł.

 1. Sprawy załatwia:

Robert Petruk - Naczelnik Wydziału

Tel. 095-747-31-90

 1. Godziny pracy:

Poniedziałek - od 8.00 do 16.00

Wtorek - piątek- od 7.30 do 15.30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-02-2005 11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2005 11:23