herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXX/218/05


UCHWAŁA NR XXX/218/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2005 roku

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji.

Na podstawie art. 17, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) § 54, ust. 7 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiący załącznik do uchwały Nr XII/90/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 Nr 111, poz. 1868 z późn. zm.) - Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się radną Elżbietę Krzemińską do składu osobowego następujących Stałych Komisji:

  • Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,

  • Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-04-2005 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2005 09:52