herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXX/216/05


UCHWAŁA NR XXX/216/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2005 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 45 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XI / 79 / 03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 września 2003 roku, Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala , co następuje :

§1. Powołuje się Pana Mieczysława Pyciaka - przedstawiciela Starosty Myśliborskiego na Przewodniczącego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku wobec wygaśnięcia umocowania dotychczasowego przedstawiciela z powodu jego śmierci.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

UZASADNIENIE:

W związku ze zgonem Pana Edwarda Sznabowicza - Przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku zgodnie z art. 45 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) należało powołać nowego przewodniczącego i dokonać zmiany w § 2 Uchwały Nr XI / 79 / 03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 września 2003 roku. Pan Janusz Winiarczyk Starosta Myśliborski wskazał swojego przedstawiciela Pana Mieczysława Pyciaka członka Zarządu Powiatu Myśliborskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-04-2005 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2005 09:51