herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXX/215/05


UCHWAŁA Nr XXX/215/2005

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność powiatu dla SPZOZ w Dębnie.

Na podstawie art. 12 ust 8 lit „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXI/163/2000 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność powiatu dla SPZOZ w Dębnie - w § 1 po wyrazach „zadań statutowych związanych z opieką zdrowotną” dodaje się „oraz do wykonywania robót budowlanych w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadań statutowych”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Uzasadnienie

W uchwale Nr XXI/163/2000 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 28 czerwca roku nie upoważniono SPZOZ w Dębnie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest niezbędne do uzyskania wszelkich pozwoleń na wykonywanie robót budowlanych.

Niniejsze pełnomocnictwo umożliwi Szpitalowi Powiatowemu w Dębnie prowadzenie we własnym zakresie wszelkiego rodzaju procedur związanych z wykonywaniem robót budowlanych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-04-2005 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2005 09:50