herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXX/211/05


UCHWAŁA NR XXX/211/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika

Konsumentów w Myśliborzu w 2004 roku

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów /Dz. U. z 2003 Nr 86, poz. 804 z późn. zm. / Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika

Konsumentów w Myśliborzu w 2004 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie , o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu Delegaturze Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji w Gdańsku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marian Polański

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-04-2005 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2005 09:48