herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXIX/206/05


UCHWAŁA NR XXIX/206/2005

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 23 marca 2005 roku

w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu

Na podstawie art. 194, ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1760) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Edwarda Sznabowicza do Rady Powiatu Myśliborskiego wybranego w Okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP stwierdza się wstąpienie na zwolnione miejsce kandydata Elżbietę Barbarę Krzemińską z tej samej listy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

§ 2. Zobowiązuje się Starostę do przekazania niniejszej uchwały zainteresowanemu, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Józef Getman

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-03-2005 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2005 14:24