herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXVII/197/05


UCHWAŁA NR XXVII/197/2005

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2005 roku

w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji

Na podstawie art. 17 ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 2 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/90/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 roku Nr 111, poz. 1868 z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się plany pracy na 2005 rok:

  1. Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - stanowiący załącznik Nr 1;

  2. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa - stanowiący załącznik Nr 2;

  3. Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - stanowiący załącznik Nr 3;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym komisji wskazanych w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Rupenthal

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 08-03-2005 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2005 09:08