herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXVII/193/05


UCHWAŁA NR XXVII/193/2005

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2005 roku

w sprawie upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu do dokonywania określonych czynności w związku z realizacją projektu dofinansowywanego z funduszy Strukturalnych.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z póź. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje;

§ 1. Upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu do przyjmowania środków pieniężnych, dokonywania opłat oraz księgowania faktur związanych z wdrażaniem i realizacją następujących projektowanych inwestycji dofinansowywanych z funduszy pochodzących z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

  1. przebudowa ul. Szosowej położonej w miejscowości Barlinek - w ciągu drogi powiatowej nr 1576Z ,

  2. przebudowa ul. Zielonej położonej w miejscowości Dębno - w ciągu drogi powiatowej nr 1418Z.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Rupenthal

Uzasadnienie

Powiatowy Zarządu Dróg w Myśliborzu realizuje inwestycje po nazwą „przebudowa ul. Szosowej położonej w miejscowości Barlinek - w ciągu drogi powiatowej nr 1576Z , oraz

przebudowa ul. Zielonej położonej w miejscowości Dębno - w ciągu drogi powiatowej nr 1418Z.” .

Wskazane projekty będą dofinansowywane z funduszy pochodzących z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Jak wynika z treści pisma Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie jednostka „Powiatowy Zarząd Dróg” może przyjmować, płacić oraz księgować faktury związane z dofinansowaną z funduszy strukturalnych inwestycją, jeżeli zostanie jej udzielone w tym zakresie przez Radę Powiatu „upoważnienie szczególne”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 08-03-2005 09:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2005 09:04