herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXVII/191/05


UCHWAŁA NR XXVII /191/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2005 roku

w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Myśliborskiego na lata

2004 - 2006”

Na podstawie art. 12 pkt. 4 oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 z późn. zm./ Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się dokument pod nazwą „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu

Myśliborskiego na lata 2004 - 2006” - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Rupenthal

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 08-03-2005 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2005 08:59