herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXVIII/204/05


UCHWAŁA NR XXVIII/204/05

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 2 marca 2005 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 5 oraz ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 ) - Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Edwarda Sznabowicza do Rady Powiatu Myśliborskiego w Okręgu Wyborczym Nr 1 z listy Nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD - UP wskutek śmierci.

§ 2. Zobowiązuje się Starostę do przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Rupenthal

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-03-2005 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2005 14:26