herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXVIII/202/05


Uchwała Nr XXVIII/202/05

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 2 marca 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2005 rok.

Na podstawie § 7, ust. 3 załącznika do uchwały Nr XII/90/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 111, poz. 1868) - Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. W planie pracy Rady Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/188/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2005 rok w wierszu 3, w kolumnie oznaczonej „Tematyka” po pkt. 3 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2004 rok.

5. Sprawozdanie z działalności Stałych Komisji Rady za 2004 rok.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Rupenthal

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-03-2005 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2005 14:25