herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXVI/188/04


Uchwała Nr XXVI/188/04

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2005 rok.

Na podstawie § 7, ust. 2 załącznika do uchwały Nr XII/90/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 111, poz. 1868) - Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala plan pracy Rady Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Rupenthal

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 31-12-2004 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2004 10:10