herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXV/179/04


UCHWAŁA NR XXV/179/2004

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Z DNIA 17 grudnia 2004 ROKU

w sprawie przekazania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach

Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; z późn. zm. ) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2004 roku przekazuje się Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach wraz z mieniem Powiatu Myśliborskiego będącym we władaniu Ośrodka.

§ 2. Tryb przekazania Ośrodka określi porozumienie zawarte między Samorządem Województwa i Zarządem Powiatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Rupenthal

UZASADNIENIE

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach jest placówką resocjalizacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Zapewnia edukację na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej niedostosowanym społecznie chłopcom.

Do placówki kierowani są chłopcy z całego kraju. Aktualnie w placówce przebywają nieletni
z następujących województw: kujawsko-pomorskiego - 1, lubuskiego - 11, mazowieckiego - 2, pomorskiego - 32, wielkopolskiego - 4, zachodniopomorskiego - 46 w tym 4 z powiatu myśliborskiego. Placówka ma charakter regionalny i jest jedną z nielicznych tego typu ośrodków w kraju, do której skierowani są nieletni przez sądy rodzinne w celu podjęcia działań edukacyjnych i resocjalizacyjnych w stosunku do młodzieży z dużymi opóźnieniami w realizacji obowiązku szkolnego, zaniedbaniami pedagogicznymi, zaburzeniami emocjonalnymi i znacznym stopniu demoralizacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-12-2004 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 14:56