Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXV/178/04


UCHWAŁA Nr XXV/178/2004

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2004 roku

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm./ w związku z art. 35a, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm./.Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/ 124/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 kwietnia 2004roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2004 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1/ w §1

a/ pkt. 1 otrzymuje brzmienie :

„Rehabilitacja zawodowa 70.902,00 zł”

b) pkt. 1 lit c otrzymuje brzmienie :

„udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie

działalności gospodarczej albo rolnicze 0”

c) pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Rehabilitacja Społeczna 942.231,00zł”

d) pkt. 2 lit a otrzymuje brzmienie:

„dofinansowanie kosztów tworzenia i

działania warsztatów terapii zajęciowej 422.420,00zł”

e) pkt. 2 lit b otrzymuje brzmienie:

„ „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i

środki pomocnicze przyznawane osobom

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych

przepisów 214.295,00zł”

f) pkt. 2 lit. d, otrzymuje brzmienie:

„ dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w

komunikowaniu się i technicznych, w związku

z indywidualnymi potrzebami osób

niepełnosprawnych 122.016,00zł”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Rupenthal

Lp.

Nazwa zadania

Kwota przed zmianą

Zwiększenia

Zmniejszenia

Kwota po zmianach

I.

1.

II.

2.

3.

4.

Rehabilitacja Zawodowa

udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie

działalności gospodarczej albo rolniczej

Rehabilitacja Społeczna

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym .

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

85.902,00

15.000,00

927.231,00

402.420,00

231.282,00

110.029,00

15.000,00

20.000,00

11.987,00

15.000,00

15.000,00

16.987,00

70.902,00

0

942.231,00

422.420,00

214.295,00

122.016,00

Uzasadnienie:

Przesunięcia środków dokonuje się w oparciu o bieżącą analizę wniosków wpływających od osób niepełnosprawnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-12-2004 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 14:55