herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXIV/174/04


UCHWAŁA Nr XXIV/174/04

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 18 listopada 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”

Na podstawie art. 12 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§1. W Uchwale Nr VII/42/03 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE

Niezrealizowane zadania inwestycyjne zapisane w poz. 4,5,7,8 i 10 na rok 2004 zostają przesunięte na rok 2005.

Natomiast zadanie zapisane w poz. 9 roku 2004, w poz. 11 roku 2005 i pod poz. 4 i 7 roku 2006 wykreśla się w związku z rozpoczętą procedurą przekazania Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach.

Zadanie inwestycyjne pod poz. 12 z terminem realizacji 2007 roku dotyczące dobudowy nowego skrzydła do budynku głównego DPS w Myśliborzu wykreśla się z powodu zmniejszającej się liczby pensjonariuszy DPS.

Termin realizacji zadania pod poz. 11 na 2007 rok przenosi na rok 2005 w związku z koniecznością wykonania wszystkich zadań w zatwierdzonym programie naprawczym dla DPS w terminie do dnia 31 grudnia 2006 roku.

Zadania z poz. 6 i 7 roku 2005 przenosi się na rok 2006, zadanie z poz. 4 roku 2005 przenosi się na rok 2007 a zadania zapisane pod poz. 2 roku 2005 wykreśla się w związku z brakiem środków na ich realizację. Natomiast zadania inwestycyjne zapisane na rok 2005 pod poz. 1 i 3 wykreśla się w związku z likwidacją Bursy Szkolnej w Myśliborzu.

Ponadto wprowadza się do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na rok 2005 nowe zadania dotyczące modernizacji źródła ciepła Domu Dziecka w Barlinku, modernizacji boiska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie oraz adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu ma potrzeby Starostwa oraz jednostek organizacyjnych.

Wszystkie zadania inwestycyjny realizować będzie Starostwo Powiatowe w Myśliborzu.

Powyższe zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym powiatu podyktowane zostały brakiem określonej wielkości środków finansowych na ich realizację w ustalonych wcześniej terminach.

Przygotował: Mariusz Szeliga

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-11-2004 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-11-2004 13:10