Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/171/04


UCHWAŁA Nr XXIII/171/04

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 27 października 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2004 roku.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm./ w związku z art. 35a, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm./.Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/ 124/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 kwietnia 2004roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2004 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1/ w §1

a/ pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Rehabilitacja społeczna 927.231,00 zł.”

b/ pkt. 2 lit b, otrzymuje brzmienie:

„dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 231.282,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

zmiany

Lp.

Nazwa zadania

Plan przed zmianą

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

1.

2.

Rehabilitacja społeczna

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym .

770.949,oo

/755.949,oo/

105.000,oo

156.282,oo

126.282,oo

-

-

927.231,oo

/912.231,oo/

231.282,oo

W uchwale z dnia 22 września 2004 r. wstąpił błąd rachunkowy. Do ogólnej sumy środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną nie została doliczona kwota zwiększenia z uchwały zmieniającej z dnia 30 czerwca 2004 r., co w efekcie doprowadziło do powstania błędów w kolejnej uchwale zmieniającej.

Ogólna kwota środków z PFRON nie ulega zmianie.

Przygotowała: Beata Kołodziejek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-11-2004 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2004 14:12