herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr XXII/164/04


Uchwała Nr XXII/164/04

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia 22 września 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środka specjalnego przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

Na podstawie art.55 ust.3 i art.114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz.593 z późn.zm.) art.21 ust.1 pkt.1 , ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/140/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu, załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Zwiększająca się liczba wolnych miejsc budzi zaniepokojenie co do funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu .

Powodem przedstawionej powyższej sytuacji jest zbyt wysoka odpłatność za pobyt osób ubiegających się o umieszczenie w naszej placówce.

Niskie emerytury i renty a także wiążące się z tym trudne warunki życia najbliższej rodziny uniemożliwiają dla większości potrzebujących w tej formie pomocy spędzić godziwe i bezpieczne dalsze życie w wybranej przez nich placówce.

W związku z powyższym zachodzi konieczność ustalenia takich możliwości dla szerszej grupy społecznej potrzebujących pomocy instytucjonalnej aby mogli ją znaleźć właśnie w naszym myśliborskim rodzinnym Domu Pomocy.

Rozwiązanie istnieje w podziale standardu pokoi mieszkalnych jednoosobowe ( balkon, łazienka) i wieloosobowe ( dwu - trzy osobowe z łazienką wspólną).

Koszt utrzymania wynosić będzie 1.200 zł. lub 1.700 zł. miesięcznie.

Przygotowała: E. Lach

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-09-2004 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2004 11:04